QUALITAT

El principal objectiu de AUSA RSC Mecanitzats és la total satisfacció dels seus clients, la qual aconsegueix i manté gràcies al servei que ofereix amb constant eficàcia, fiabilitat i productivitat. D’acord amb el tipus d’empresa, necessitats i relacions ha creat un sistema de qualitat, un mètode de treball i una estructura d’organització prenent com a model el descrit en la norma UNE-EN-ISO 9001, de la qual disposa de la Certificació.

El diferents processos de producció adaptats a les especificacions i necessitats del client estan sotmesos a un estricte i rigorós control de qualitat durant tota la seva execució.

Per tal de garantir la màxima qualitat en el servei, el departament de qualitat disposa de diversos equips d’inspecció i medició:

 • Micròmetres exterior de 1 a 1000mm
 • Micròmetres interiors de dos contactes de 25 a 500mm
 • Micròmetres interiors de tres contactes de 6 a 103mm
 • Verificadors d’interiors de precisió (subits) de 18 a 512mm
 • Anells patró fins 440mm
 • Peus de rei convencionals i digitals fins 1500mm
 • Calibres P/NP de rosca i llisos
 • Rugosímetre
 • Mesurador de gruix per tractaments
 • Varis elements per a la verificació sobre màquina
 • Tridimensional per coordenades MITUTOYO amb capacitat de 1200 x 760 x 600
 • Braç de mesura portàtil CIMCORE INFINITE 25525-12 de 3mm