05

MATSUURA H PLUS 630

Un centre de mecanitzat horitzontal MATSUURA Hplus630 amb palets de 630 x 630 i 1000 de capacitat c˙bica